แสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน

แสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน

3 เม.ย. 2563
แชร์

แสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขแคมเปญแสนสิริผ่อนให้ 24 เดือน
1. สําหรับลูกค้าที่จอง,ทําสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 3 เม.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
2. เฉพาะโครงการ/แปลง/ยูนิต ที่เข้าร่วมรายการ จำนวนเดือนที่แสนสิริผ่อนให้ จะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ
3. ลูกค้าท่ีสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย แสนสิริผ่อนให้ จะต้องได้รับอนุมัติ สินเชื่อจาก SCB และเลือกอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้เคหะ+วงเงินกู้ประกัน MRTA เท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมบริการส่งเสริมการขายดังกล่าว
4. ส่วนลดและโปรฯ มีจำนวนจำกัด แตกต่างกันในแต่ละโครงการ
5. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานขายที่ท่านสนใจ หรือ โทร. 1685
6. เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบริษัทฯ และ ธนาคารกําหนด